2017. gads

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.12.2017.

Pasūtītāja prasības: Iepirkuma dokumentācija ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9607

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Kontaktpersona: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Rita Kukliča, tālruņa numurs 67356255, e-pasta adrese: rita.kuklica@jaunatne.gov.lv​​​​​​​

Piedāvājumus iesniegt: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9607 2017.gada 14.decembrim plkst.12.00.

15.12.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju atzīt SIA “Sabiedrības informēšanas centrs”. Komisijas lēmums.  Līgums ar SIA "Sabiedrības informēšanas centrs"

Paziņojuma ievietošanas datums: 29.11.2017.

Pasūtītāja intereses: pirms iepirkuma izsludināšanas konsultēties ar piegādātājiem par potenciālajiem un tirgū pieejamajiem risinājumiem reprezentācijas materiālu piedāvājumā (materiālu izvēlē un to noformējuma piedāvājumā)

Uzaicinājums uz apspriedi

Apspriedes laiks un vieta: Apspriede klātienē notiks 2017. gada 05. decembrī plkst. 10:00, Rīga, Mūkusalas iela 41, konferenču zālē.

Kontaktpersona: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Rita Kukliča, tālruņa numurs 67356255, e-pasta adrese: rita.kuklica@jaunatne.gov.lv​​​​​​​

Pieteikšanās apspriedei: Nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: rita.kuklica@jaunatne.gov.lv.

Paziņojuma ievietošanas datums: 13.11.2017.

Pasūtītāja prasības: Iepirkuma dokumentācija ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9494

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Kontaktpersona: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Rita Kukliča, tālruņa numurs 67356255, e-pasta adrese: rita.kuklica@jaunatne.gov.lv​​​​​​​

Piedāvājumus iesniegt: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9494 līdz 2017. gada 24. novembra plkst.13.00.

30.11.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumu izbeigt bez rezultāta. Lēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 07.11.2017.

Iepirkuma priekšmets: Ēdienreižu pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2018. gada 01. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 21. novembrim plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 21. novembrim plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

23.11.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumu izbeigt bez rezultāta. Lēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 25.10.2017.

Pasūtītāja prasības: Iepirkuma dokumentācija ir publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9206

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Kontaktpersona: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras juriskonsulte Rita Kukliča, tālruņa numurs 67356255, e-pasta adrese: rita.kuklica@jaunatne.gov.lv​​​​​​​

Piedāvājumus iesniegt: Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9206 līdz 2017.gada 08.novembra plkst.10.00.

10.11.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumu pārtraukt. Lēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 11.10.2017.

Iepirkuma priekšmets: Ēdienreižu pakalpojuma nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2018. gada 01. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 27. oktobris, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 27. oktobrim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

17.10.2017. Atbildes uz jautājumiem.

03.11.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumu pārtraukt. Lēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 23.02.2017.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sabiedrisko attiecību par neformālo izglītību kampaņas plānošana, izstrāde un īstenošana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 20. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 07. martam, plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 07. martam, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par iepirkuma tehnisko specifikāciju: Kintija Bulava, tālrunis 67356247, e-pasts: kintija.bulava[at]jaunatne.gov.lv

14.03.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumā par uzvarētāju atzīt SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”. Komisijas lēmums. Līgums ar SIA “P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”.


Paziņojuma ievietošanas datums: 03.02.2017.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 20. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 14. februārim, plkst.14.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 14. februārim, plkst.14.30.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

09.02.2017. Atbildes uz jautājumiem.

16.02.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I daļā par uzvarētāju atzīt SIA "E FORMA", un II un III daļā par uzvarētāju atzīt SIA "GR ART & PRINT". Komisijas lēmums. Līgums ar SIA "E FORMA". Līgums ar SIA "GR ART & PRINT"


Paziņojuma ievietošanas datums: 12.01.2017.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 20. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2017. gada 24. janvārim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2017. gada 24. janvārim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

18.01.2017. Atbildes uz jautājumiem.

10.02.2017. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I daļā par uzvarētāju atzīt SIA "JS Projekts" un II un III daļā par uzvarētāju atzīt SIA "PRO Baltic". Komisijas lēmums. Līgums ar SIA "JS Projekts". Līgums ar SIA "PRO Baltic".