2016. gads


Paziņojuma ievietošanas datums: 14.11.2016.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 28. novembrim, plkst.12.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 28. novembrim, plkst.12.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.
05.12.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt Eiropas komercsabiedrību "ERGO Life Insurance Latvijas filiāle". Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 01.11.2016.

Iepirkuma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 15. novembra, plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 15. novembrim, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

17.11.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt A/S “Rīgas Taksometru parks”. Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 03.10.2016.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto apmācību un pasākumu norises vietu, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas, nodrošināšana 2017. gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 20. oktobra, plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 20. oktobra, plkst.16.30.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

11.11.2016. Iepirkumu komisija 2016. gada 11. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētājiem iepirkumā šādus pretendentus:

Z/S ”Ezerkrasti”, SIA "Sigtur”, SIA "Ventlejas”, SIA "Balt Aliance”, SIA "Hotel Jūrmala Spa”, SIA "J.D.&Co”, Z/S "Kučuru dzirnavas”, SIA “Hotel Wolmar”, SIA "Rāznas līcis”, SIA "HWS MANAGEMENT”, SIA "Riga Business Agency”, Z/S "Ezernieki”, SIA "Villa Dole”, SIA "Let`s enjoy”, Radisson Blu Rīdzene, I/U "Umuri”, SIA "Lirga”, SIA "Albert Management”, SIA "Biznesa Augstskola Turība”, SIA "LGMG”, SIA "Vējkrasti”, SIA “Dekšņu nams”, SIA "Semarah Hotel Lielupe”, Z/S "Turbas”, SIA "Latvijas – Zviedrijas firma „Bērzkalni””, SIA "Hotels Management”, Talsu novada pašvaldība, SIA "AK Transgroup”, Biedrība "Rāmavas muižas misijas centrs”. Komisijas protokollēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 02.09.2016.

Iepirkuma priekšmets: Ārvalstu komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 17. oktobra, plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 17. oktobra, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

Jautājumi un atbildes: 22.09.2016.

07.11.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt SIA "Explain". Komisijas protokollēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 24.08.2016.

Iepirkuma priekšmets: Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētās studiju vizītes uz Šveici programmas izstrāde un īstenošana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija (latviešu valodā un angļu valodā).

Izpildes laiks: līdz 2016. gada 15. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 06. septembra, plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 06. septembra, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Dita Usāre, tālrunis 67356289, e-pasts: dita.usare[at]jaunatne.gov.lv;

15.09.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt apvienību "Euforia". Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 28.07.2016.

Iepirkuma priekšmets: Pētījums par Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros īstenoto aktivitāšu ietekmi uz vietējo sabiedrību

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 30. martam.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 10. augusta, plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 10. augusta, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

Jautājumi un atbildes: 05.08.2016.; 08.08.2016.

18.08.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt SIA “Dynamic university”. Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 18.02.2016.

Iepirkuma priekšmets: Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma, reģionālās konferences
un nacionālā foruma programmas nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 29. februāra, plkst.14.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 29. februāra, plkst.14.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

21.03.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I, II un III daļā par uzvarētāju atzīt biedrību “Līdzdalības platforma”. Komisijas protokollēmums. Līguma grozījumi.


Paziņojuma ievietošanas datums: 09.02.2016.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 22. februārim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 22. februārim, plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

29.02.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I, II un III daļā par uzvarētāju atzīt SIA “JS Projekts”. Komisijas protokollēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 20.01.2016.

Iepirkuma priekšmets:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumi 2016.gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks:
līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma ies
niegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 02. februāra plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 02. februāra plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

25.02.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt nodibinājumu "Pievienotā vērtība", biedrību "Apvienība JUMS", biedrību "Jēkabpils NVO resursu centrs", biedrību "Atbalsts Valkas ģimenēm", Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi "Jūrmalas bērnu un jauniešu intereses centrs", Siguldas novada pašvaldības iestādi "Siguldas novada jaunrades centrs", biedrību "Iepazīsim sevi" un biedrību "Saldus jauniešu dome "Es un mēs"". Komisijas protokollēmums.