2015. gads

 2015. gads

Paziņojuma ievietošanas datums: 21.12.2015.

Iepirkuma priekšmets:
Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks:
līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma ies
niegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2016. gada 06. janvāra plkst.15.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2016. gada 06. janvāra plkst.15.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

12.01.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt: SIA “Garra Rufa SPA” iepirkuma I un II daļā un SIA “Sabiedrības informēšanas centrs” iepirkuma III daļā. Līguma grozījumi. Komisijas protokollēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums:
04.12.2015.

Iepirkuma priekšmets:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto programmu un projekta reģionālie sadarbības partneri 2016. gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks:
no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma ies
niegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 16. decembra plkst.12.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 16. decembrim plkst.12.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.


28.12.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt: biedrību “Liepājas Jaunie Vanagi”, biedrību “Latvijas Lauku forums” un Latvijas Tautas skolas mācību centru "Zinātne”. Komisijas protokollēmums.

 
Paziņojuma ievietošanas datums: 23.11.2015.

Iepirkuma priekšmets:
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 07. decembra plkst.13.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 07. decembra plkst.13.00.


Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

  14.12.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt AAS "BALTA". Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 17.11.2015.

Iepirkuma priekšmets: Auto nomas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2016. gada 1.janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 01. decembra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 01. decembra plkst.16.30.


Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov

04.12.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Leks-auto". Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 30.10.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto programmu un projekta reģionālie sadarbības partneri 2016. gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 17. novembra plkst.13.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 17. novembrim plkst.13. 00.


Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov

06.01.2016. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt biedrību "Latvijas Lauku forums" II iepirkuma daļas Latgales plānošanas reģionā; biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts" II iepirkuma daļas Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionā; nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds" II iepirkuma daļas Vidzemes un Rīgas plānošanas reģionā. Komisijas protokollēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 29.10.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumi

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 13. novembra plkst.10.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 13. novembra plkst.10.00.


Jautājumi un atbildes:
03. novembris; 05. novembris;
09. novembris.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.


Paziņojuma ievietošanas datums: 27.10.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras funkcionālais audits

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2015. gada 30. decembris.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 9. novembra plkst. 10.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 9. novembra plkst. 10.00.


Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov

11.11.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA “PricewaterhauseCoopers”. Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 06.10.2015.

Iepirkuma priekšmets: Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 2016. un 2017. gadā

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 19. oktobra plkst. 13.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 19. oktobra plkst. 13.00.


  Jautājumi un atbildes: 15. oktobris.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov

10.11.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "BPS". Komisijas protokollēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 05.10.2015.

Iepirkuma priekšmets: Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 2016. un 2017. gadā

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana:
piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 19. oktobra plkst.13.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 19. oktobra plkst.13.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.


06.10.2015. Informējam, ka iepirkums ir pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā. Komisijas protokollēmums.Informējam, ka ir veikti grozījumi iepirkuma nolikuma tehniskajās specifikācijās un finanšu piedāvājumā, ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas datums – līdz 2015. gada 23. oktobrim, plkst. 09.00

Paziņojuma ievietošanas datums: 29.09.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto apmācību un pasākumu norises vietu, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas, nodrošināšana 2016. gadam  

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Nolikuma grozījumi
Nolikums ar iestrādātajiem grozījumiem


Izpildes laiks: no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz
2015. gada 23. oktobra plkst. 09.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 23. oktobra plkst. 09.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.


05.01.2016. Iepirkumu komisija 2015. gada 26. novembra sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētājiem iepirkumā šādus pretendentus: Čornajas pagasta zemnieku saimniecībai ”Ezerkrasti”; SIA "Sigtur”; SIA "Ventlejas”; SIA "J.D.&Co”; AS “Skrundas muiža”; SIA "IT Namu serviss”; SIA "HWS MANAGEMENT”; SIA „Riga Business Agency”; Līgatnes pagasta Oskara Ādmiņa zemnieku saimniecībai "Ezernieki”; SIA "Villa Dole”; AS “Transporta informācijas aģentūra”; Ineses Justes individuālais uzņēmumam Ogrē "Umuri”; SIA “Ērgļi divi”; SIA “Albert Management”; SIA "Biznesa Augstskola Turība”; SIA "LGMG”; SIA "Vējkrasti"; Biedrība "Kalna svētību kopiena”; SIA "Semarah Hotel Lielupe”; Atpūtas kompleksam "Turbas”; SIA "Latvijas – Zviedrijas firma "Bērzkalni””;SIA "Hotels Management”; Talsu novada pašvaldība; SIA “BBH Investments”; Biedrība „Rāmavas muižas misijas centrs”; SIA „Hotel Jūrmala Spa”; Radisson Blu Rīdzene; SIA "Lirga”. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 24.09.2015.

Iepirkuma priekšmets: Kancelejas preču piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2017. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 06. oktobra plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 06. oktobra plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255; e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.

13.10.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Officeday". Komisijas protokollēmums.  Līgums.Paziņojuma ievietošanas datums: 06.08.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2015. gada 30. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 17. augustam plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 17. augustam plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Aiga Trubiņa, tālrunis 67356255; e-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv

18.08.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt biedrību "Līdzdalības platforma". Komisijas protokollēmums.  Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 22.07.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2015. gada 30. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 03. augustam plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 03. augustam plkst.10.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

 03.08.2015. Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. Lēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 22.07.2015.

Iepirkuma priekšmets: Starptautiskā jaunatnes attīstības apmaiņas projekta programmas izstrāde, īstenošana un loģistikas nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 30. oktobrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 03.augustam, plkst.12.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 03.augustam, plkst.12.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

03.08.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma  uzvarētāju atzīt biedrību “Līdzdalības platforma”. Komisijas protokollēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 09.07.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2015. gada 31. decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 21. jūlijam plkst.12.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 21. jūlijam plkst.12.30.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

 22.07.2015. Iepirkums tiek izbeigts bez rezultāta. Lēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 22.05.2015.

Iepirkuma priekšmets: Metodoloģisko vadlīniju darbam ar mērķa grupas jauniešiem izstrāde, mācību satura izstrāde un mācību nodrošināšana programmu vadītājiem, projekta īstenošanas un vadības personālam projektā “PROTI un DARI!” 2015.-2018.gadā.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2018. gada 30. jūlijam.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 3. jūnijam plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 3. jūnijam plkst.11.00.

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv; par iepirkuma tehnisko specifikāciju: Marta Meženiece, tālrunis 67356248, e-pasts: marta.mezeniece[at]jaunatne.gov.lv;

Dokumenti, kas jāņem vērā izstrādājot  metodoloģiskās vadlīnijas darbam ar mērķa grupas jauniešiem:

1. Ministru kabineta noteikumu “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanas noteikumi”. Ja noteikumi nav stājušies spēkā, tad saskaņā ar minēto noteikumu projekts;

2. Metodikas “Vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” ietvaros” projekts;

3. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījuma “Investing in Youth” 5.sadaļā “Offering NEETs an effective programme guarantee” sniegtie secinājumi un ieteikumi (pētījuma izvērstā redakcija tiks izsniegta pretendentam, kuram iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu)   – http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=&mid=2&txt=3916

4. Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) izstrādātie mācīšanās pīlāri jeb četras obligātajās mācīšanās komponentes (personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums” un mūžizglītības kompetences) (latviešu valodā un angļu valodā);

5. Veselības ministrijas vadlīnijas pašvaldībām veselības veicināšanā (apstiprināts ar Veselības ministrijas 29.12.2011. rīkojumu Nr.243).

11.06.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma  uzvarētāju atzīt SIA “SAFEGE Baltija”. Komisijas protokollēmums. Līgums. Līguma grozījumi.  Papildu līguma grozījumi. Papildu līguma grozījumi 22.12.2015.

Paziņojuma ievietošanas datums: 08.05.2015.

Iepirkuma priekšmets: Taksometru pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2016.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 20. maijam plkst. 11.00personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 20. maijam plkst. 11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

25.05.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma  uzvarētāju atzīt AS “Rīgas Taksometru parks”. Komisijas protokollēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 10.04.2015.

Iepirkuma priekšmets: transportlīdzekļu pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija.

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 21. aprīlim plkst.11.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 21. aprīlim, plkst.11.00.

Kontaktpersona par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

24.04.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma II daļas uzvarētāju atzīt SIA "Nomas auto"Komisijas protokollēmums.  Līgums.

08.05.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma I daļas izbeigšanu bez rezultāta. Komisijas protokollēmums.Paziņojuma ievietošanas datums: 08.04.2015.

Iepirkuma priekšmets: Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2016.gada 31.decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 23.aprīlim, plkst.10.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 23.aprīlim, plkst.10.00.

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

07.05.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par iepirkuma  uzvarētāju atzīt SIA "Latvia Tours"Komisijas protokollēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 17.03.2015.

Iepirkuma priekšmets: Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2016.gada 31.decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 01.aprīļa plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 01.aprīļa plkst.11.00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

07.04.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkumu pārtrauktKomisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 16.03.2015.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 27.marta plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 27.marta plkst.11.00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

14.04.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma I daļā atzīt SIA “JS Projekts”Komisijas protokollēmums. 

24.04.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju iepirkuma II un III daļā atzīt SIA "JS Projekts". Komisijas protokollēmums. Līgums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 09.03.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” aktivitātes eTwinning Starptautiskā eTwinning vēstnieku semināra kultūras daļas organizēšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 30.jūnijam. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 20.marta plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 20.marta plkst.11.00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

27.03.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt SIA “EKO MEDIA”Komisijas protokollēmums. Līgums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 09.03.2015.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 20.marta plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 20.marta plkst.11.00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

13.04.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem I daļā atzīt SIA "Mc Ābols Poligrāfija",  II daļā - SIA
"Mc Ābols Poligrāfija" un iepirkuma III daļā - SIA "Mc Ābols Poligrāfija". Komisijas protokollēmums. Līgums.Paziņojuma ievietošanas datums: 05.03.2015.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 16.marta plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 16.marta plkst.11.00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

09.03.2015. Informējam, ka iepirkums ir pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus iepirkuma nolikuma tehniskajās specifikācijās. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 09.02.2015.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu izgatavošana un piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015.gada 20.februāra plkst.12.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015.gada 20.februāra plkst.12.00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Jautājumi un atbildes: 16. februārisblociņa paraugs; kreklu apdrukas paraugs; maisiņa paraugs.


11.03.2015. Informējam, ka iepirkums ir pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt precizējumus iepirkuma nolikuma tehniskajās specifikācijās. Komisijas protokollēmums.


Paziņojuma ievietošanas datums: 03.02.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumi 2015. gadam

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 16. februāra plkst. 12:00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 16. februāra plkst.12:00

Kontaktpersonas: par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

03.03.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt Alūksnes novada pašvaldības iestādi „Alūksnes bērnu un jauniešu centrs”, nodibinājumu „Pievienotā vērtība”, biedrību “Apvienība JUMS”, biedrību „Mēs nākotnei”, biedrību “Iepazīsim sevi”, biedrību „homo ecos.”, biedrību „Atbalsts Valkas ģimenēm”, biedrību „Saldus jauniešu dome „Es un mēs””, biedrību „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, Siguldas novada pašvaldības iestādi „Siguldas novada jaunrades centrs”, Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādi „Jūrmalas bērnu un jauniešu intereses centrs” un nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds”. Komisijas protokollēmums. Līgumi.

Paziņojuma ievietošanas datums: 29.01.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma un reģionālās konferences programmas nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015. gada 30. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 13. februāra plkst. 12:30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 13. februāra plkst.12:30

Kontaktpersonas: 
par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

17.02.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt biedrību “Jaunatnes līderu koalīcija”. Komisijas protokollēmums. Līgums.

21.07.2015. Vienošanās par pakalpojuma līguma Nr.4-7/7 laušanu. Vienošanās.

Paziņojuma ievietošanas datums: 21.01.2015.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: iepirkuma I daļai – līdz 2015. gada 31. decembrim; II daļai – līdz 2015. gada 31. septembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2015. gada 02. februāra plkst. 11:00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2015. gada 02. februāra plkst. 11:00

Kontaktpersonas: 
par iepirkuma I daļas tehnisko specifikāciju: Aija Jaunmuktāne, tālrunis 67358068, e-pasts aija.jaunmuktāne[at]jaunatne.gov.lv; par II daļas tehnisko specifikāciju: Agnese Lorence, tālrunis 67356289, e-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv; par nolikumu: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

13.02.2015. 
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem” I daļā atzīt SIA „ArtSmart”, Ilzi Grīntāli, Ievu Grundšteini, Rutu Masaļsku, Dmitriju Zverevu, Ingu Baltiņu, Rinaldu Rudzīti un iepirkuma II daļā - SIA “Oma bike more”, Dmitriju Zverevu un Ievu Grundšteini. Komisijas protokollēmums.