2014. gads

 

Paziņojuma ievietošanas datums: 10.12.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 22.decembrim plkst.12.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 22.decembrim plkst.12.00.

Kontaktpersona:
 Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

29.12.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt „ERGO 
Life Insurance SE Latvijas filiāle. Komisijas protokollēmums. Līgums.

 

Paziņojuma ievietošanas datums: 04.12.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto programmu un projekta reģionālie sadarbības partneri 2015.gadam.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 15.decembrim plkst.11.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 15.decembrim plkst.11.00.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

29.12.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt 
biedrību „Latvijas Sarkanais Krusts” (Līgums) II iepirkuma daļas Kurzemes un Zemgales plānošanas reģionā; nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (Līgums) II iepirkuma daļas Rīgas plānošanas reģionā; nodibinājumu „Palīdzēsim LV” (Līgums) I iepirkumu daļas Rīgas un Zemgales plānošanas reģionā; biedrību „Latvijas Lauku forums” (Līgums) I iepirkuma daļas Kurzemes un Vidzemes plānošanas reģionā un II iepirkuma daļas Vidzemes plānošanas reģionā; biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (Līgums) I iepirkuma daļas Latgales plānošanas reģionā un II iepirkuma daļas Latgales plānošanas reģionā. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 01.12.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pasākuma „Austrumu Partnerības jaunatnes forums, 2015” performances, radošās darbnīcas un vakara daļas organizēšana.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 25.februārim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 12.decembra plkst. 12.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 12.decembra plkst. 12.30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Vladislava Šķēle, tālrunis 67358069; e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumu
Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

14.01.2015. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA „Event Marketing”. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 19.11.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto apmācību un pasākumu norises vietu, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas, nodrošināšana 2015.gadam.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks:no Vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2015.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 03.decembra plkst.12.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 03.decembra plkst.12.00.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

10.12.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt 37 pretendentus. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 13.11.2014.

Iepirkuma priekšmets:Metodoloģisko vadlīniju pašvaldībām un to stratēģiskajiem partneriem darbam ar mērķa grupas jauniešiem izstrāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 7 (septiņām) kalendārajām nedēļām no līguma noslēgšanas dienas

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 25.novembra plkst.12.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 25.novembrim plkst.12.00.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

 Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” īstenošanu” projekts

08.12.2014. 
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt nodibinājums „C Modulis”Komisijas protokollēmums. Līgums. 

09.04.2015. Vienošanās par līguma laušanu. Vienošanās.

Paziņojuma ievietošanas datums: 05.11.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto programmu un projekta reģionālie sadarbības partneri 2015.gadam.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2015. gada 1. janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 19.novembra plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 19.novembra plkst.16.30.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

04.12.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 24.10.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto neformālās izglītības apmācību vadītāju pakalpojumi 2015.gadam.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 10.novembra plkst.16.30. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 10.novembra plkst.16.30.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

26.11.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētājiem pašnodarbinātām personām - Inesi Šubēvicu, Gintu Salmiņu, Valteru Melderi, Līgu Rudzīti, Ievu Upesleju, Kasparu Liepu, Ilzi Jēči, Staņislavu Babinu, Santu Krastiņu, Rudīti Muraševu, Sintiju Lasi, Guntu Grīnhofu, Normundu Pīlipu, Lindu Ūzuliņu, Guntu Kelli, Eviju Rudzīti, Rinaldu Rudzīti, Ievu Grundšteini, Ivetu Balčūni, Žigimantu Krēsliņu, Līgu Krēsliņu, Elīnu Ķempeli, Aiju Strazdu, Māri Resni, Laumu Žubuli, Vili Brūveri, kā arī biedrību „Piepildīto sapņu istaba”, biedrība „Līdzdalības platforma”, nodibinājumu „Pievienotā vērtība”. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 13.10.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto apmācību un pasākumu norises vietu, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas, nodrošināšana 2015.gadam.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 28.oktobra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 28.oktobra plkst.16.30.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

19.11.2014. Sakarā ar nepieciešamību precizēt nolikumu un tehniskās specifikāciju, iepirkums „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkoto apmācību un pasākumu norises vietu, tajā skaitā, dalībnieku naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas, nodrošināšana 2015.gadam”, (Iepirkuma identifikācijas Nr. JSPA2014/18) tiek pārtraukts. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 10.09.2014.

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Brīvprātīgā darba uzņēmējorganizāciju, nosūtītājorganizāciju un koordinējošo organizāciju akreditētāja nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 24.septembra plkst.16:30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014.gada 24.septembra plkst.16:30.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

25.09.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētājiem atzīt Kristīni Ļeontjevu, Ilzi Salnāju – Vervu, Līgu Rudzīti un Ievu GrundšteiniKomisijas protokollēmums. Līgumi ar Kristīni ĻeontjevuIlzi Salnāju – Vervu, Līgu Rudzīti un Ievu Grundšteini. Lauzts līgums ar Kristīni Ļeontjevu.

Paziņojuma ievietošanas datums: 13.08.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 25.februārim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 26.augusta plkst.10:30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz  līdz 2014.gada 26.augusta plkst.10:30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (C sadaļa) ) Vladislava Šķēle, e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

29.09.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens pretendents. Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 17.07.2014.

Iepirkuma priekšmets: Telpu uzkopšanas pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 2014. un 2015.gadā

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2015.gada 31.decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 29.jūlija plkst.17:00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz  līdz 2014.gada 29.jūlija plkst.17:00.

KontaktpersonaRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Jautājumi un atbildes: 24. jūlijs

04.08.2014. 
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu par uzvarētāju atzīt SIA "Sumus" Komisijas protokollēmumsLīgums

Paziņojuma ievietošanas datums: 16.07.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā „Erasmus+” pasākumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: par iepirkuma 1.daļu - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 25.februārim; par iepirkuma 2.daļu - no līguma noslēgšanas brīža līdz 2015.gada 30.maijam.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 29.jūlija plkst.10:30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz  līdz 2014.gada 29.jūlija plkst.10:30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (C sadaļa) ) Vladislava Šķēle, e-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

12.08.2014. 
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkuma I daļu bez rezultāta, jo nav pieteicies neviens pretendentsKomisijas protokollēmums. 03.10.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmuma II daļā par uzvarētāju atzīt SIA "Action/Consensus PR Latvia". Komisijas protokollēmums. Līgums

Paziņojuma ievietošanas datums: 30.06.2014.

Iepirkuma priekšmets: Videofilmu izstrāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrēto starptautisko sadarbības programmu ietvaros

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2014. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 14.jūlija plkst.16:30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz  līdz 2014.gada 14.jūlija plkst.16:30.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (C sadaļa) ) I.daļu – Aija Riba, e-pasts: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv, II.daļu – Marita Kroiča, e-pasts: marita.kroica[at]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Jautājumi un atbildes: 07. jūlijs

23.07.2014. Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I daļā atzīt par uzvarētāju SIA "Eglītis&Aišpurs. Creative PR", iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma II daļā atzīt par uzvarētāju IK "Sižets"Līgums (SIA "Eglītis&Aišpurs. Creative PR"), Līgums (IK "Sižets")Komisijas protokollēmums.

Paziņojuma ievietošanas datums: 23.05.2014.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas materiālu grafiskā dizaina izstrāde, maketu izgatavošana, iespiešana, autoruzraudzība un piegāde

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2014. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 04.jūnija plkst.13.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz  līdz 2014.gada 04.jūnija plkst.13.00.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (B sadaļa) I.daļu – Aija Riba, tālrunis 67358070, e-pasts: aija.riba[a]jaunatne.gov.lv, II.daļu – Marita Kroiča, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica[a]jaunatne.gov.lv, III.daļu – Baiba Suseja, tālrunis 67358067, e-pasts: baiba.suseja[a]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Jautājumi un atbildes: 30. maijs

18.06.2014. 
Iepirkumu komisija sēdē pieņēmusi lēmumu iepirkuma I un II daļā atzīt par uzvarētāju SIA "Mc Ābols poligrāfija"III daļā par uzvarētāju atzīts SIA "BRIGHT". Komisijas protokollēmumsLīgums (SIA "Mc Ābols poligrāfija"),  Līgums (SIA  "BRIGHT")

Paziņojuma ievietošanas datums: 15.05.2014.

Iepirkuma priekšmets: Kafijas paužu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: viens gads no noslēgšanas brīža

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014.gada 27.maijam plkst.15.00. personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz  līdz 2014.gada 27.maijam plkst.15.00.

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Jautājumi un atbildes: 19. maijs

12.06.2014. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta vienpadsmito daļu, objektīvu iemeslu dēļ iepirkums tiek pārtraukts. Komisijas protokollēmums
.

Paziņojuma ievietošanas datums: 17.04.2014.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentācijas materiālu piegāde Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: līdz 2014. gada 31. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 07. maija plkst.13.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 07. maija plkst.13.00

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: (B sadaļa) I.daļu – Aija Riba, tālrunis 67358070, e-pasts: aija.riba[a]jaunatne.gov.lv, II.daļu – Marita Kroiča, tālrunis 67356257; e-pasts: marita.kroica[a]jaunatne.gov.lv, III.daļu – Baiba Suseja, tālrunis 67358067, e-pasts: baiba.suseja[a]jaunatne.gov.lv.

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

Jautājumi un atbildes: 23. aprīlis (parauga attēls), 28. aprīlis, 29. aprīlis (blociņa paraugs)

20.05.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 20. maija sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētāju iepirkuma I daļā šādu pretendentu: SIA "JS Projekts", iepirkuma II daļā šādu pretendentu: SIA "JS Projekts", iepirkuma III daļā šādu pretendentu: SIA "Pro Baltic". Komisijas protokollēmums. Līgums (Pro Baltic) Līgums (JS Projekts)

Paziņojuma ievietošanas datums: 28.03.2014.

Iepirkuma priekšmets: Ekspertu pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Pretendentu jautājumi un aģentūras sniegtās atbildes

Izpildes laiks:  iepirkuma I daļai – līdz 2015. gada 30. janvārim; iepirkuma II daļai – līdz 2014. gada 30. oktobrim.

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 08. aprīļa plkst.13.00 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 08. aprīļa plkst.13.00

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: iepirkuma I daļas tehnisko specifikāciju: Rasa Lazdiņa, tālrunis 67358068, e-pasts rasa.lazdina[at]jaunatne.gov.lv; par iepirkuma II daļas tehnisko specifikāciju: Aija Riba, tālrunis 67358070, e-pasts: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

24.04.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 24. aprīļa sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētājiem iepirkumā šādus pretendentus: Inga Baltiņa; Ģirts Baranovskis; Rinalds Rudzītis; Ieva Grundšteine; Dmitrijs Zverevs; Ruta Masaļska; Ilze Grīntāle; SIA "ArtSmart". Komisijas protokollēmums. Līgumi (SIA "Art Smart", Inga Baltiņa, Ruta Masaļska, Ilze Grīntāle, Rinalds Rudzītis)Līgums (Ģirts Baranovskis).

Paziņojuma ievietošanas datums: 24.03.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas – Šveices sadarbības programmas reģionālā foruma un konferences norises vietu Vidzemes un Latgales plānošanas reģionā (tai skaitā naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2014.gadam 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Pretendentu jautājumi un aģentūras sniegtās atbildes

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 30. novembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 07. aprīļa plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 07. aprīļa plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Dagnis Seilis, tālrunis 67356250, e-pasts: dagnis.seilis[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

08.04.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 08. aprīļa sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētāju iepirkumā I daļā šādu pretendentu: SIA "Vidzemes Olimpiskais centrs", atzīt par uzvarētāju iepirkumā II daļā šādu pretendentu: SIA "Sigtur" Komisijas protokollēmums 

Paziņojuma ievietošanas datums: 19.03.2014.

Iepirkuma priekšmets: Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija 

Pretendentu jautājumi un aģentūras sniegtās atbildes

Izpildes laiks: līdz 2 (diviem) mēnešiem no līguma noslēgšanas. Preču piegādes un uzstādīšanas izpildes termiņš – līdz 7 (septiņām) nedēļām no pasūtījuma pieteikšanas dienas

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 01. aprīļa plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 01. aprīļa plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikumu un tehnisko specifikāciju: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

14.04.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 14. aprīļa sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētāju iepirkumā šādu pretendentu: SIA "Thomson Furniture" Komisijas protokollēmums. Noslēgtais līgums

Paziņojuma ievietošanas datums: 18.03.2014.

Iepirkuma priekšmets: Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras vajadzībām

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija (Tehnisku iemeslu deļ nolikums un specifikācija atjaunota 18.03.2014. plkst. 16:30)

 Pretendentu jautājumi un aģentūras sniegtās atbildes Papildināts 25.03.2014.

Izpildes laiks: 1 gads

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 01. aprīļa plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 01. aprīļa plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikumu un tehnisko specifikāciju: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

15.04.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 15. aprīļa sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētāju iepirkumā šādu pretendentu: SIA "Explain”  Komisijas protokollēmums Noslēgtais līgums

Paziņojuma ievietošanas datums: 17.03.2014.

Iepirkuma priekšmets: Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: 1 gads

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 31. marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 31. marta plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikumu un tehnisko specifikāciju: Rita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

 18.03.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 18. marta sēdē pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkumu procedūru Komisijas protokollēmums 

Paziņojuma ievietošanas datums: 07.03.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas – Šveices sadarbības programmas reģionālā foruma un konferences norises vietu Vidzemes un Latgales plānošanas reģionā (tai skaitā naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2014.gadam 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 30. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 20. marta plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 20. marta plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Aija Riba, tālrunis 67356253, e-pasts: aija.riba[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRita Kukliča, tālrunis 67356255, e-pasts: rita.kuklica[at]jaunatne.gov.lv

21.03.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 21. marta sēdē pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem, veikt atkārtotu iepirkumu - izsludinot jaunu iepirkumu. Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 06.02.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Latvijas – Šveices sadarbības programmas reģionālā foruma un konferences norises vietu Vidzemes un Latgales plānošanas reģionā (tai skaitā naktsmītnes un ēdināšana, kā arī semināru (konferenču u.c.) telpas) nodrošināšana 2014. gadam 

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 30. decembrim

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 20. februāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 20. februāra plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Vītola, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuAiga Trubiņa, tālrunis 67358073, e-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv

07.03.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 07. marta sēdē pieņēmusi lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultātiem, jo nav saņemts neviens piedāvājums, veikt atkārtotu iepirkumu - izsludinot jaunu iepirkumu. Komisijas protokollēmums

Paziņojuma ievietošanas datums: 30.01.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētā reģionālā foruma, reģionālās konferences un starptautiskās konferences programmas nodrošināšana

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 30. decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 14. februāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 14. februāra plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Liene Vītola, tālrunis 67356253, e-pasts: liene.vitola[at]jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuAiga Trubiņa, tālrunis 67358073, e-pasts: aiga.trubina[at]jaunatne.gov.lv

28.02.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 25. februāra sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētājiem iepirkumā šādu pretendentu: Biedrība „Jaunatnes līderu koalīcija” Komisijas protokollēmumsNoslēgtais līgums

 

Paziņojuma ievietošanas datums: 03.01.2014.

Iepirkuma priekšmets: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētā Eiropas Komisijas jaunatnes informācijas tīkla – Eurodesk reģionālo koordinatoru pakalpojumi 2014.gadam sevī ietver Eiropas informācijas tīkla Eurodesk un Eiropas Jaunatnes portāla informācijas izplatīšanu, atpazīstamības veicināšanu un atbalsta nodrošināšanu LR plānošanas reģionos.

Iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija

Izpildes laiks: no līguma noslēgšanas brīža līdz 2014. gada 30. decembrim. 

Piedāvājuma iesniegšana: Piedāvājumam jābūt piegādātam Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā (adrese: Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, 2. stāvā) līdz 2014. gada 15. janvāra plkst.16.30 personīgi vai pasta sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz 2014. gada 15. janvāra plkst.16.30

Kontaktpersona par nolikuma tehnisko specifikāciju: Marita Kroiča, tālrunis 67356257, e-pasts: marita.kroica@jaunatne.gov.lv

Kontaktpersona par nolikumuRimants Krūmiņš, tālrunis 67356255, e-pasts: rimants.krumins[at]jaunatne.gov.lv.

30.01.2014. Iepirkumu komisija 2014. gada 29. janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu atzīt par uzvarētājiem iepirkumā šādus pretendentus: Nodibinājums „Pievienotā vērtība”, Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”, Biedrība „Attīstības centrs „Iepazīsim sevi””, Alūksnes novada pašvaldības iestāde „Alūksnes bērnu un jauniešu centrs”, Biedrība „Mēs nākotnei”, Biedrība „Saldus jauniešu dome „Es un mēs””, Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas Bērnu un jauniešu centrs”, Biedrība „Atbalsts Valkas ģimenēm”, Siguldas novada pašvaldības iestāde „Siguldas novada jaunrades centrs”, Nodibinājums „Baltijas Reģionālais fonds”, Biedrība „Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”, Biedrība „Līdzdalības platforma”, Biedrība „homo ecos.”, Biedrība „Raibais kaķis", Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde „Jūrmalas bērnu un jauniešu intereses centrs” Komisijas protokollēmums